• Geb. 29 februari 1940 te Wijk en Aalburg
  • Na de middelbare school (HBS) en militaire dienst (sportinstructeur) studeerde hij geneeskunde aan de universiteit in Groningen van 1961 tot 1969
  • Huisarts in Groningen van 1970 tot 1978
  • Dagopleiding Homeopathie en Acupunctuur in Nijmegen van 1978 tot 1980
  • Opleiding Oosterse Geneeswijzen te Antwerpen 1980 tot 1984
  • Acupuncturist te Wehe-den Hoorn van 1980 tot 2004
  • Ex-voorzitter en erelid van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA)

Ga door naar:

Cover

Colofon

Cover

In dit boek gaat het over een tot op heden niet te begrijpen filosofie/theorie over het heelal, de Elementenleer. In Europa en Azië ligt ze waarschijnlijk aan de basis van diverse godsdienstige en filosofische stromingen.
In China en omringende landen is ze de basis van de traditionele wetenschappen. Ook de acupunctuur berust erop en heeft dus een onbegrepen wetenschappelijke grondslag. Voor mij was dit een raadsel omdat ik keer op keer zag dat acupunctuur werkt. Daarmee toon ik in feite aan dat het inzake de Elementenleer om een wetenschappelijke theorie moet gaan maar dat houdt weer in, dat ik haar dan wel moet kunnen begrijpen.

De werkzaamheid van acupunctuur was dan ook de aanzet tot het schrijven van mijn boek. De reconstructie van de Elementenleer bleek echter alleen mogelijk dankzij enige kennis van de twee relativiteitstheorieën van Einstein en een aantal ideeën uit de moderne westerse kwantum- en deeltjesfysica. De Elementenleer is namelijk een kosmische kwantumtheorie. In het verleden onbegrijpelijk voor de Chinezen, die hem waarschijnlijk overgeleverd hebben gekregen, maar met de huidige wetenschap goed te begrijpen en zeer actueel. Zeker als je weet dat het kwantumkarakter van die theorie ook geldt voor haar kosmogonie. Dat schept een geheel nieuwe kijk op het heelal.

 

Colofon

De werking van de website spreekt als het goed is voor zichzelf. Toch is het handig om het volgende te weten:

  • de groen gekleurde woorden in de tekst hebben altijd een link naar een andere website of naar een ander hoofdstuk. Vaak gaat het echter ook om tooltips die verschijnen wanneer je de cursor erboven beweegt.
  • een groen gekleurde asterisk verwijst naar een tooltip met een voetnoot
  • interne en externe verwijzingen krijgen altijd een nieuw venster op de navigatiebalk. Terugschakelen naar de oorspronkelijke pagina kun je dan door het sluiten van het nieuwe venster of, als je het wilt bewaren, te wisselen van venster op de voor jouw browser gebruikelijke manier.

Sinds 2016 wordt de schrijver geholpen door Frederic de Leeuw, een universitair afgestudeerde ICT-er en wetenschapper 'pur sang'. Er zijn namelijk zo veel raakvlakken met de moderne westerse natuurkunde, dat professionele ondersteuning onmisbaar werd.

De teksten zijn in de jij-vorm geschreven om ze wat toegankelijker te maken voor de niet-wetenschappers.

Wanneer de lezer vragen heeft en/of denkt te kunnen bijdragen aan een eventuele erkenning van de oude natuurleer dan verneem ik dat graag via het contactformulier.

 

Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld, mag niets uit deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaargemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de schrijver. Alle rechten voorbehouden.

De oorspronkelijke teksten staan geregistreerd bij:

Copyright CC Proof 31-7-2017 ID: 597edf442649a, ten name van Hittjo Hummelen.

 

De schrijver heeft ernaar gestreefd de rechten van derden zo goed mogelijk te respecteren. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich tot de schrijver wenden.


 

 

 

­