Erik Verlinde

Erik Verlinde (1962), hoogleraar in de theoretische natuurkunde te Amsterdam, verricht momenteel baanbrekend onderzoek op het gebied van een abstract weefsel als basis van de 3D ruimte met constante tijd. Hij noemt het 'the dark universe'. Het betreft dus eigenlijk net zoiets als de abstracte ruimtetijd ofwel de voorwereld, waarover het in de vorige hoofdstukken ging, maar dan wel op een geheel nieuwe manier. Met zijn onderzoek voldoet Verlinde dan ook aan de hiervoor aangehaalde uitspraak van Einstein en vandaar dit addendum.

Op 8 november 2016 publiceerde Verlinde zijn onderzoek op arXiv.org als 'Emergent Gravity and the Dark Universe'. Een gedetailleerde Nederlandse samenvatting ervan is te vinden op Quantum Universe.

NB.43 Quantum Universe is een initiatief van het Delta Institute for Theoretical Physics, het overkoepelende instituut voor theoretische natuurkunde van de universiteiten van Amsterdam, Leiden en Utrecht.

Met Verlindes onderzoek hoop ik de oude theorie van de Bolwaarnemer met haar gevoelshypothese tenslotte zodanig te kunnen onderbouwen, dat de westerse natuurkunde er niet meer omheen kan en zich moet openstellen voor de wetenschappelijke waarde ervan.

Ga verder naar: 6.2. Twee eerder ontdekte fenomenen

­