Kenmerkend voor de oude Elementenleer is dus eigenlijk, dat alle biologische en fysische eenheden volgens de basisritmen worden opgedeeld in porties of kwanten. Deze leer zou daarom heel goed een kosmische kwantumtheorie kunnen zijn. Maar ondanks dat de basisritmen van het heelal zijn verwerkt in de basisformule van de Elementenleer, en ondanks dat de basisritmen tot in alle details van de TCG zijn uitgewerkt, is ze dat echter niet. De fysische essentie van de Elementenleer werd en wordt namelijk niet (meer) begrepen.

 

Dit onbegrip werd pas echt duidelijk toen de Chinese geleerden werden geconfronteerd met de spectaculaire ontwikkelingen van de westerse natuurkunde in de 17e eeuw. De oude theorie wordt sindsdien door zowel westerse als oosterse wetenschappers afgedaan als een gedachtespinsel uit het eerste millenium voor het begin van onze jaartelling. Vanaf dat moment wilde ook het keizerlijk huis van China niet langer met acupunctuur worden behandeld, en werd acupunctuur in 1822 zelfs formeel verboden.

Desondanks waren vooral de traditionele Chinese artsen, de 'barefootdocters', en het gewone volk zo overtuigd van de intrinsieke waarde van de oude Elementenleer, dat deze als een (esoterisch) bijgeloof kon blijven bestaan. Ook de TCG bleef dus populair, met name op het platteland.

Toch zou de TCG in China misschien alsnog een zachte dood zijn gestorven als niet Mao Zedong (1893 – 1976) in 1949 aan de macht was gekomen. Er was in die tijd bij lange na niet genoeg medisch personeel om voor alle Chinezen te zorgen. De TCG werd daarom door hem in ere hersteld, maar om haar enigszins te kunnen verenigen met de westerse geneeskunde werd zij ontdaan van haar Elementenleer. De TCG wordt sindsdien in China gepromoot als een strikt empirische wetenschap en universitair onderwezen. In China en daarmee in veel westerse landen is de TCG dus alles behalve traditioneel en berust daarom ogenschijnlijk ook niet op een bijgeloof. Maar ja, het kwaad is geschied: Een mooie theorie dreigt voorgoed verloren te gaan. Enerzijds omdat niet bekend is hoe de theorie heeft kunnen ontstaan en anderzijds omdat de theorie met de fysische kennis van vóór Einstein niet kan worden begrepen.

Alvorens de Elementenleer te kunnen reconstrueren moet daarom eerst worden onderzocht hoe de theorie heeft kunnen ontstaan. Vervolgens moet worden vastgesteld hoe dat begin zich verhoudt tot moderne fysische inzichten als die van Einstein. Dit gedeelte van de leer beschrijf ik op deze website in 'DE THEORIE'. De eigenlijke reconstructie van de theorie plus de bewijsvoering beschrijf ik vervolgens in mijn boek.

Ga terug naar: Inleiding

Ga verder naar: DE THEORIE

­