De bedoeling van de Elementensymboliek is niet alleen dat je de materiële verschijnselen in de wereld met de vijf Elementen kunt associëren en rubriceren, maar ook de immateriële. De begrippen 'Sheng' en 'Po' staan immers voor productie en destructie van óf het materiële (referentie tijd) óf het immateriële (referentie ruimte). Je kunt het gewoon omdraaien: Destructie van het materiële is immers een productie van het immateriële (zie de Re-afbeelding hieronder).

                            
  Sheng&Po voor materiële (Li) en immateriële structuren

NB.7 Immateriële structuren zijn geluidsgolven, licht- en andere EM-golven.

Om dit redelijkerwijs te kunnen begrijpen vertaalden daoïstische geleerden de Elementenleer in termen van Qi (energie) die zowel zichtbaar als onzichtbaar kan zijn. Of, met de woorden van Zhang Zai (张载, 1020–1077):

Als de Qi zich verdicht, dan treedt de zichtbaarheid ervan in, zodat er dan vormen zijn (van individuele dingen). Als de Qi zich verstrooit, is de zichtbaarheid ervan niet langer in verschijning, en zijn er geen vormen. Kan men ten tijde van zijn verdichting iets anders zeggen, dan dat dit slechts tijdelijk is. Evenzo, kan men ten tijde van zijn verstrooiing haastig zeggen, dat het niet-bestaand is”.*

NB.8 Het betreft hier kennelijk de potentiële creatie en vernietiging van alle natuurlijke eenheden en dat doet denken aan een bekend verschijnsel uit de westerse kwantummechanica, de zgn. golf-deeltje-dualiteit, maar dan op kosmisch niveau.

 

De Sheng&Po-cyclus kan daardoor worden opgevat als een symbolische abstractie van de totale werkelijkheid, en kan derhalve met recht 'heelalformule' worden genoemd.

Dit betekent bijvoorbeeld dat je de Sheng&Po-cyclus in de traditionele wetenschap en dus ook in de TCG op twee manieren kunt benutten: als heelalformule en als cybernetisch mechanisme.

  • Volgens de heelalformule worden mens en dier van binnen gestuurd en van buiten beïnvloed volgens dezelfde wetmatigheden. In de TCG maak je vooral gebruik van de generalisatie van de associatieve verbanden. Daardoor kunnen geneeskundige kruiden, diëten en zelfs uitwendige omstandigheden als klimatologische, sociale en astrologische, worden geordend zoals in de hiervoor gegeven structuurtabel voor mens en dier.
  • Volgens het cybernetisch mechanisme maak je gebruik van de cyclisch-causale relaties in de Sheng&Po-cyclus (alle pijlen in de cyclus). Hiermee kun je in principe voor elke ziekte of kwaal de juiste acupunctuurpunten, kruiden, oefeningen en diëten bepalen. Heel vroeger werd dat ook zo gedaan. Door op deze manier te behandelen wordt de TCG toetsbaar op zowel de positieve als de negatieve resultaten.

Te oordelen naar het toetsbaarheidsprincipe van de TCG zou de oude heelaltheorie heel goed een wetenschappelijke theorie kunnen zijn, als je haar begrijpt.

NB.9 In de wetenschap moet een theorie toetsbaar zijn. Of omgekeerd: Als je met een theorie toetsbare voorspellingen kunt doen, is hij wetenschappelijk, totdat het tegendeel blijkt.

Ga verder naar: Desondanks een bijgeloof?

­