In de rijen (horizontaal) van de structuurtabellen is de opeenvolging van de dingen/gebeurtenissen altijd gelijk aan die van de vijf Elementen. Hun volgorde wordt dus in een circulair verband tot uitdrukking gebracht (zie alle pijlen in de Sheng&Po-cyclus). Hier gaat het dus om een cyclisch-causaal verband.

 

In de kolommen (verticaal) van de structuurtabellen, worden alle dingen en gebeurtenissen met hetzelfde Element geassociëerd. Zij hebben a.h.w. eenzelfde 'chemie'. De verbanden tussen de verschijnselen in de kolommen berusten dan ook op een associatieve synthese van hun eigenschappen. Hier gaat het dus om een associatief verband.

 

Als traditionele Chinese wetenschapper onderzoek je de onderdelen — dingen of gebeurtenissen — van natuurlijke eenheden dus niet door ze te analyseren, zoals een westerse wetenschapper dat doet volgens het Causaal Analytisch wetenschapsModel (CAM), maar door ze te rubriceren tot vijftallige groepen van gelijksoortige objecten. Elke vijftallige groep vormt een structuurniveau van de betreffende eenheid. Zo vormen dus bijvoorbeeld de zintuigen - oog, tong. huid, neus en oor - een structuurniveau van mens en dier.


Op die manier kun je concluderen dat het hier gaat om
twee oosterse wetenschapsmodellen; een Cyclisch-Causaal Model (CCM) en een Associatief-Synthetisch Model (ASM).


De Sheng&Po-cyclus kan dan ook worden opgevat als de combinatie van die twee wetenschapsmodellen; het CCM vanwege alle pijlen in de cyclus en het ASM vanwege de vijf Elementen.

 

 Ga naar: Basisformule voor het heelal

­