Bij de heuvel-interpretatie van de (symbolische) karakters van Yin en Yang is de heuvel de analogie van de voorwereld. De vraag is nu in hoeverre een heuvel, zoals in de vorige paragraaf werd gesuggereerd, kan worden beschouwd als de voorwereld voor de totale wereld zoals wij mensen die kennen?

Hoewel dat niet erg waarschijnlijk lijkt, kan uit de TCG worden opgemaakt, dat het inzake de heuvel enkel en alleen om natuurlijke eenheden kan gaan: Fysische en biologische eenheden. De heuvel symboliseert dus feitelijk de voorwereld van zonnestelsels, levende wezens, bomen, planten, enzovoort. Op deze manier staat de heuvel indirect voor de voorwereld van alles wat er in de nawereld bestaat, maar op een andere manier dan in de westerse natuurkunde. Het betekent immers dat die natuurlijke eenheden allemaal gebaseerd zijn op de Sheng & Po-cyclus.

De Sheng&Po-cyclus wordt in de TCG beschouwd als de blauwdruk van het cybernetisch mechanisme van mens en dier. De Sheng&Po-cyclus werkt er productief (= Sheng, 生) volgens de groene pijlen in de cirkel en destructief (= Po 破) volgens de rode pijlen in het pentagram. Op die manier staat de Sheng&Po-cyclus in voor een duurzaam bestaan van mens en dier: De kunst van het leven is te zorgen dat Sheng en Po met elkaar in balans blijven.

 

Om duurzaam te kunnen bestaan, bestaan mens, dier en alle andere natuurlijke eenheden derhalve uit vijf energie- of veranderingsfasen, waardoor zij in staat zijn om die balans te handhaven. Later wordt duidelijk hoe dat werkt in de TCG.

De Elementen in de Sheng&Po-cyclus zijn dus niet bedoeld als de meest elementaire stoffen waaruit de waarneembare wereld naar oud-Griekse opvatting is opgebouwd.
In tegendeel: De benaming van de Elementen is
zodanig gekozen dat je de logische opeenvolging van de vijf fasen van de cirkel in beide volgordes — Sheng én Po — kunt onthouden met de volgende ezelsbrug.

  • Volgens de cirkel: “............ Hout voedt het Vuur, Vuur (as) vormt de Aarde, Aarde vormt Metaal, Metaal (emmer) verplaatst Water en Water voedt het Hout en Hout ............ .”
  • Volgens het pentagram: “.......... Hout (bomen) bedekt de Aarde, Aarde keert het Water, Water dooft het Vuur, Vuur smelt het Metaal, Metaal hakt het Hout en Hout ........... .”

 

De Sheng&Po-cyclus is op die manier zeer handzaam te gebruiken in de TCG voor zowel diagnostiek als therapie.

Ga naar: Duurzaam bestaan

­