Na de uiteenzetting in de vorige paragraaf zal het duidelijk zijn, dat het in de Elementenleer nog slechts kan gaan om een theorie van de voorwereld ter verklaring van de nawereld. Die voorwereld zegt in feite, dat alles in onze wereld is gebaseerd op de basisritmen van het heelal ofwel, op een wisselwerking tussen Yin en Yang in de referenties intensiteit en tijd ( tabel 3). Het is dus van belang om te achterhalen hoe die wisselwerking zich volgens de Elementenleer kan manifesteren in de nawereld.

Om de ingeslagen weg te kunnen vervolgen en begrijpelijk te maken, zal eerst moeten worden vastgesteld dat de basisritmen van het heelal de grondslag zijn voor "Yin" en "Yang" en daarmee voor alle gepaarde tegenstellingen in de nawereld. Om zo'n grondslag te kunnen zijn moeten de basisritmen in zichzelf ook een gepaarde tegenstelling vormen. Een gepaarde tegenstelling in de voorwereld dus, die zich universeel en met behulp van de basisritmen manifesteert in de nawereld. In dat geval moet het dus gaan om een alomvattende gepaarde tegenstelling in de voorwereld. Bovendien moet het gaan om een gepaarde tegenstelling die voor ons mensen haast ondenkbaar is: Dus geen "licht - donker", "dag - nacht", "warm - koud" of zoiets, maar wat dan wel? "Intensiteit - tijd" misschien, zoals de Franse school voor acupunctuur veronderstelt? Het is en blijft gokken zolang je geen concrete aanwijzingen hebt.

Die aanwijzingen zijn er echter wel. Ik kan de lezer namelijk alvast verklappen dat bij de reconstructie van de Elementenleer wordt vastgesteld, dat het in de voorwereld moet gaan om de gepaarde tegenstelling "ruimte - tijd" (zie Hoofdstuk De Theorie §4.2)! In de nawereld is de gepaarde tegenstelling van die twee alomvattende fysische grootheden volslagen ondenkbaar maar in de voorwereld ligt het, juist vanwege hun alomvattendheid, voor de hand. Ik ga er hierna dan ook van uit, dat "Yin en Yang in de referenties intensiteit en tijd" (zie tabel 3) moeten worden gewijzigd in "Yin en Yang in de referenties ruimte en tijd".

 

Te oordelen naar de oude teksten, zijn Yin en Yang in de referenties ruimte en tijd in de voorwereld zodanig aan elkaar gekoppeld, dat zij zes zogenaamde Elementen vormen (tabel 4).*

Tabel 4: De twee referenties van Yin en Yang verwerkt als 6 Elementen
Element (nawereld)  Hout Vuur  Aarde  Metaal  (KV)  Water 
Yin en Yang in de referentie ruimte
 Jue Yin  Shao Yin  Tai Yin  Yang Ming  Shao Yang  Tai Yang
Yin en Yang in de referentie tijd
 Shao Yang  Tai Yang  Yang Ming  Tai Yin  Jue Yin Shao Yin

 

De zes Elementen, zoals genoemd in tabel 4, spelen een grote rol in de TCG en alle andere traditionele Chinese wetenschappen: Zij staan symbolisch voor alle waarneembare en niet-waarneembare dingen en gebeurtenissen in het heelal. Aangezien de twee referenties van Yin en Yang (Tabel 4) zich in de voorwereld eindeloos zullen herhalen, worden de zes Elementen zodanig cyclisch weergegeven dat daarin ook de tegengestelde werking van die referenties tot uitdrukking komt.

Het resultaat is volgens de oude gegevens een Elementencyclus zoals weergegeven in het diagram.

Sheng&Po-cyclus

De Elementen Hout 木, Vuur 火, Aarde 土, Metaal 金 en Water 水 in deze cyclus hebben dus een symbolische betekenis, die later nog wordt toegelicht, en worden in de oude Chinese literatuur de 'Wu Xing' (五行) genoemd. Dit wordt niet alleen vertaald als 'Vijf Elementen' maar ook als 'Vijf Energiefasen', 'Vijf Bewegingsfasen' of 'Vijf Veranderingsfasen'.
Het
zesde Element, het Keizerlijk Vuur 御火 (KV in het diagram), wordt in de literatuur beschouwd als een overkoepelend Element. [In mijn script staat het in voor de (cirkel)structuur.]

Het gegeven dat de twee ordeningen of referenties van de basisritmen in de voorwereld op een tegengestelde manier zijn verbonden betekent bovendien nog het volgende: Als Yin en Yang in de voorwereld in de referentie tijd domineren, dan domineert het tijdelijke c.q. het materiële in de nawereld (groen in het diagram). Domineren in de voorwereld Yin en Yang in de referentie ruimte, dan domineert in de nawereld het ruimtelijke c.q. het immateriële (rood in het diagram). In de nawereld zoals wij mensen die ervaren, kan de groene cirkel in het diagram daarom worden opgevat als productief (= Sheng, 生) en het rode pentagram als destructief (= Po van Pòhuài xìng 破坏性). De Elementencyclus wordt daarom in mijn boek de Sheng&Po-cyclus genoemd (in de Franse school voor acupunctuur wordt hij de Sheng&Co-cyclus genoemd en staat 'Co' voor controle).

Ga naar: Sheng&Po-cyclus als cybernetisch mechanisme

­