In principe kunnen beide cirkel-centrumfiguren nu worden ingebracht in het referentieframe. Dat vereist de volgende toelichting:

 

A

Om de cirkel-centrumfiguur (A) voor 'de eenparige translatie van een eenparig roterende Aarde op de cirkel t.o.v. een stilstaande Zon in het centrum' te kunnen inbrengen, moet de Aarde centraal komen te staan en de Zon op de cirkel. In deze theoretische situatie is die omdraaiing relativistisch toegestaan en krijg je een eenparig bewegende Zon op de cirkel t.o.v. een stilstaande, eenparig roterende Aarde in het centrum.


Dubbele functie van de zonneboog lijkt niet consistent

Referentieframe als inertiaalstelsel 1

In het referentieframe valt deze bewegingsbaan van de Zon dan samen met de reeds aanwezige zonneboog op de verticale cirkel. Maar let op: Nu wiebelt die boog echter niet t.o.v. een stilstaande waarnemer in het centrum van het aardoppervlak, zoals dat bij de etmalen het geval is (zie 2.2.), maar t.o.v. een roterende Aarde in het onderste deel van het frame zoals in de afbeelding hiernaast. Merk daarbij op, dat een eenparig bewegende Zon t.o.v. een roterende Aarde niet consistent is met de vaststelling dat de Zon in dat geval een versnelde beweging maakt. De gemaakte fout wordt straks hersteld.

B

Om de cirkel-centrumfiguur voor 'de oneindig vele seizoenmomenten op de cirkel t.o.v. oneindig vele Z' – Zon-momenten in het centrum' (B) te kunnen inbrengen, moet je beseffen, dat deze cirkel-centrumfiguur in feite haaks staat op de vorige cirkel-centrumfiguur. Deze zgn. 'seizoenencirkel' valt dan ook samen met de aardse horizon in het referentieframe, met de lente en zomer in het zuiden (zie de afbeelding hierboven). Het centrum Z' wordt dan per definitie het centrum van het aardoppervlak, waar de Bolwaarnemer zit.

Dat laatste is weer consistent met het gegeven, dat de seizoenen er zijn vanwege het wiebelen van de zonneboog t.o.v. het oppervlak van de Aarde. Relativistisch gezien is het namelijk toegestaan om het aardoppervlak te laten wiebelen t.o.v. de zonneboog.

Op die manier wordt het referentieframe van de Bolwaarnemer het begin van wat in het westen een inertiaalstelsel wordt genoemd.

 

Ga door naar:  3-2-referentieframe-als-oosters-inertiaalstelsel-2

­