Helixwindingen


Aangezien de hybridisatie van de aardebeweging de absolute voorwaarde is om subjectief-wetenschappelijk te kunnen waarnemen, wordt de Bolwaarnemer gedwongen om de afgebeelde helix in zijn referentieframe te verwerken.

Daartoe kan hij in principe volstaan met slechts één helixwinding. In het centrum daarvan is Z' – Zon de versnelde beweging van de Zon gedurende precies een (aards) jaar, en de winding zelf vertolkt de hybride beweging (translatie) van de eenparig roterende Aarde gedurende de vier seizoenen van dat jaar.

Die 3D helixwinding moet vervolgens als een cirkel-centrumfiguur in het referentieframe worden ingebracht. Dat kan alleen wanneer je die winding zodanig samendrukt, dat de Zon daarin komt stil te staan.
Maar omdat ook de periodiciteiten van zowel de jaren als de seizoenen daarin moeten worden verwerkt – die van de etmalen staat er reeds als zonneboog – heb je twee cirkel-centrumfiguren nodig, die haaks op elkaar staan:

De twee cirkel-centrumfiguren van de helix
  • een cirkel-centrumfiguur met op de cirkel de eenparige translatie van een eenparig roterende Aarde t.o.v. een stilstaande Zon in het centrum, zoals in afbeelding A
  • een cirkel-centrumfiguur voor de oneindig vele seizoensmomenten op de cirkel t.o.v. oneindig vele Z' – Zon-momenten in het centrum. (Het gaat immers om een samengeperste helixwinding met daarop de afwisseling van de vier seizoenen t.o.v. een centrum dat bestaat uit een samengeperste jaarbeweging van de Zon: Z' – Zon.) En jawel, het kan haast geen toeval zijn: Vanwege het onbegrensd zijn van het aardoppervlak is elk punt het centrum daarvan. Het gaat bij het aardoppervlak dus, net zoals bij Z' – Zon, om oneindig veel punten en derhalve om het complete aardoppervlak (lichtgrijs in afb.B).


Ga door naar: Hoofdstuk 3. HET INERTIAALSTELSEL, 3.1. Het referentieframe als oosters inertiaalstelsel 1

­