Gevoelsmatig was de Bolwaarnemer ervan overtuigd, dat de Aarde óf stil staat óf, zoals bij een versnelde beweging van de Zon, eenparig beweegt.

NB.9 Sinds Einstein wordt dat gevoel van de Bolwaarnemers als logisch beschouwd. Beweging is namelijk relatief en afhankelijk van het gekozen coördinatenstelsel. Indien een object en het gekozen coördinatenstelsel hetzelfde zijn, of als er geen coördinatenstelsel gekozen wordt, dan staat het object stil of beweegt het eenparig t.o.v. andere coördinatenstelsels.
Met het gevoel van de Bolwaarnemer wordt het innerlijk gevoel bedoeld ofwel een algemeen, zintuiglijk bewustzijn, en niet de tastzin.


Temeer daar dit gevoel collectief is, heeft de Bolwaarnemer aangenomen dat de translatie van de (eenparig roterende) Aarde hybride moet zijn; dus zowel eenparig als versneld. In dat geval kan haar versnelde translatie namelijk worden toegeschreven aan de versnelde beweging van de Zon, zodat een eenparige translatie voor de Aarde resteert.

NB.10 De hybridisatie van de aardebeweging was lang vóór Einstein reeds bekend. Het kon met de Newtonmechanica echter niet worden verklaard. Het verschijnsel werd daarom beschouwd als een foutje van de natuur, een zgn. anomalie. Sinds Einstein wordt dit verschijnsel wél begrepen: de Aarde circuleert eenparig in een geodeet (= ruimtetijdschil of -cirkel) van de Zon.
 
Wanneer de Zon inderdaad een versnelde beweging maakt, zoals op grond van de wiebelende zonneboog moet worden aangenomen, dan sleurt hij de Aarde als het ware mee in zijn reis door de ruimte.
Bewegingsbaan van de Aarde

De hybride beweging van de (eenparig roterende) Aarde is vervolgens alleen te verklaren, door aan te nemen dat zij (eenparig) rond de Zon circuleert. Als je dat inzichtelijk wilt maken, moet je van een scenario uitgaan zoals weergegeven in de afbeelding hiernaast.

Wat je hier ziet is:

  • de bewegingsbaan van de Zon, waarop de jaren elkaar opvolgen. Z' – Zon is de periode van precies een (aards) jaar (één helixwinding)
  • de 3D helix, waarop de seizoenen elkaar opvolgen. Het betreft de hybride beweging (translatie) van de eenparig roterende Aarde.

De weergegeven afbeelding strookt met hedendaagse gegevens.

Ga door naar: 2.5.2. Gevoelshypothese

­