Bij nader onderzoek moest de Bolwaarnemer evenwel vaststellen dat hij de etmalen niet ervaart omdat de Zon om de Aarde draait, maar omdat de Aarde eenparig om haar eigen as roteert.

NB.6 De aardas loopt door het zwaartepunt van de Aarde. De punten waar de aardas door het aardoppervlak gaat heten de geografische noordpool en de zuidpool. Het vlak loodrecht op de aardas dat door het middelpunt van de Aarde gaat heet het equatorvlak. De equator of evenaar ligt daar waar het equatorvlak het aardoppervlak snijdt.

Omdat de periodiciteit van de rotatie van de Aarde op een dag gesteld is, weten we dat elk punt op Aarde steeds op een andere afstand tot de Zon staat, elke dag weer. Ongeacht de stand van de rotatieas van de Aarde t.o.v. de stilstaande Zon, of omgekeerd, ongeacht de hoek van het vlak van de circulaire beweging van de Zon op de rotatieas van de stilstaande Aarde, zou elke dag exact hetzelfde patroon hebben. Oftewel, elk punt op Aarde zou elke dag op hetzelfde tijdstip dezelfde positie ten opzichte van de Zon innemen. In dat geval wordt deze beweging in het westen als eenparig geformuleerd en maakt het niet uit of je zegt dat de Aarde roteert ten opzichte van stilstaande Zon, of omgekeerd, de Zon draait om een stilstaande Aarde.De eenparige rotatie van de Aarde vormt echter geen probleem als de Zon stil staat. In dat geval maakt het niet uit of je zegt, dat de Aarde eenparig om haar eigen as draait ten opzichte van een stilstaande Zon of omgekeerd, dat de Zon om een stilstaande Aarde cirkelt. Dat is namelijk relatief. Je mag het dus zeggen zoals je het ziet.

In het referentieframe kun je de verticale cirkel derhalve beschouwen als de omloopbaan van de Zon. Maar let op:

Referentieframe met zonneboog

Omdat de Aarde in werkelijkheid wél roteert, geldt de stilstand van de Aarde hier enkel en alleen voor een willekeurig punt op haar oppervlak. En omdat elk oppervlaktepunt van een bol per definitie centraal ligt, is dat dus het punt waar de Bolwaarnemer zit in het referentieframe. Ik noemt deze cirkel-centrumcombinatie in het referentieframe de 'zonneboog' (zie in de afb.).

 

Ga door naar: 2.3. Referentieframe roterende Aarde rond bewegende Zon

­