De Bolwaarnemer kan inmiddels worden gedefinieerd als een wetenschapper die tracht vast te stellen onder welke voorwaarden subjectief waarnemen wetenschappelijk is. Daarbij ga ik uit van de veronderstelling dat de Bolwaarnemer in het verre verleden bekend was met de bestaande bewegingsvormen en soorten.

 

Aangezien het voor ons mensen niet voelt alsof de Aarde beweegt en wij tevens zien dat de Zon en alle andere sterren om ons heen draaien, lijkt het voor ons dat de Aarde, en daarmee de Bolwaarnemer, stil staat in het centrum van het heelal.

NB.5 Dit is het geocentrische wereldbeeld, geformuleerd door Claudius Ptolemaeus in zijn Almagest, dat tot in de 16e eeuw werd aangehangen. Een leuke visualisatie van de bewegingen van Zon en Venus vanuit een stilstaande Aarde is te zien op YouTube.


Wanneer dat werkelijk zo is, dan volstaat het referentieframe van de Bolwaarnemer. Dat wil zeggen dat zijn subjectieve waarneming in dat geval reeds wetenschappelijk is, zolang hij rekening houdt met het beperkte waarnemingsveld dat met zijn frame wordt beschreven. Het betreft zoals eerder vermeld, de zuidelijke helft van de aardse bolkap en het zuidelijke deel van de hemel, afgebakend door de O-W as, de zuidelijke horizon en bovenste helft van de omloopbaan van de Zon.

De Bolwaarnemer kan in dat geval dus volstaan met het besef, dat hij als subjectief-wetenschappelijke waarnemer hooguit een kwart deel van de totale werkelijkheid kan beoordelen!

 

Ga door naar: 2.2. Referentieframe roterende Aarde rond stilstaande Zon

­