De traditionele Chinese geschiedschrijving dateert van 2852 v.C. en begint met het verhaal van drie legendarische pioniers. Zij hadden kennis van een oude filosofie/theorie over het heelal en stonden aan de wieg van traditionele wetenschappen zoals de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG), alchemie, voorspelkunde (later de Yijing, 易經 ), astrologie (opstellen van horoscopen en Almanakken) en staatsinrichting.

Ondanks dat de traditionele Chinese geschiedschrijving deels mythisch is en bovendien in de loop van de geschiedenis aantoonbaar is vervalst, en ondanks dat deze volgens westerse opvattingen pas zo'n 1000 jaar v.C. kan zijn begonnen, zijn er mijns inziens voldoende aanwijzingen dat de betreffende filosofie/theorie inderdaad stamt uit de periode van de Chinese pioniers. Dit en de overige geschiedenis van de filosofie/theorie beschrijf ik in Deel I van mijn boek. Van de essentie ervan geef ik hier een samenvatting:

Uit de geschiedenis van na 1000 v.C kan al snel worden opgemaakt, dat de oude filosofie/theorie niet goed (meer) werd begrepen. Daardoor ontstonden er tijdens de late Periode van Lente en Herfst, zo ongeveer tussen de jaren 600 en 400 v.C. verschillende stromingen binnen de Chinese wetenschap. Confucianisme en daoïsme zijn de meest tegengestelde en daarom voor mij de belangrijkste.

Het ontstaan van die twee stromingen berustte waarschijnlijk — het staat nergens duidelijk beschreven op een ernstig meningsverschil over de basisritmen van het heelal: Volgens het Chinese scheppingsverhaal bestaan ze uit 2x8 accenten en volgens de oude Chinese filosofie/theorie bestaan ze uit 2x6 accenten.

NB.1 Ritmen worden in nl.Wikipedia geformuleerd als een specifieke herhaling (in bijvoorbeeld de tijd of de ruimte) door middel van accenten, die een zeker patroon of regelmaat vertonen.

De confucianistische geleerden zijn van mening dat die basisritmen een onlosmakelijk deel zijn van de schepping van het heelal en dat de filosofie/theorie derhalve moet worden aangepast aan de 2x8 accenten. De daoïstische geleerden daarentegen zijn de overtuiging toegedaan dat de filosofie/theorie er het eerst moet zijn geweest en dus, dat het scheppingsverhaal moet worden afgestemd op 2x6 accenten. Daarmee bestaat er tot op de dag van vandaag een patstelling tussen confucianisten en daoïsten. Eén ding is echter duidelijk en dat is, dat de patstelling onmogelijk kan worden opgelost zolang de daoïsten niet kunnen aantonen hoe die basisritmen zijn ontstaan en waartoe zij dienen. Tot op dat moment hebben de confucianisten het voordeel van de twijfel en dat hebben zij door de eeuwen heen optimaal benut.

 

De basisritmen van het heelal komen met name aan de orde in het Boek der documenten (書經; Shujing) en het Boek der veranderingen (易經; Yijing). Aangezien beide boekwerken behoren tot de z.g. Vijf Klassieken (五經; Wǔ Jīng), die uitgesproken confucianistisch zijn, worden die ritmen enkel en alleen beschouwd als een essentieel onderdeel van het Chinese scheppingsverhaal: De 2x8 accenten zijn er min of meer heilig, zonder dat het hier om een godsdienst gaat. De daoïstische versie van de basisritmen werd er doodgezwegen en ook (de oorzaak van) het wetenschappelijke schisma werd genegeerd.

Bovendien is het daoïsme vanaf ongeveer 200 v.C, min of meer verboden geweest in China. De daoïsten gingen derhalve 'ondergronds', waardoor de 2x6-versie van de basisritmen eigenlijk alleen nog terug te vinden is in de filosofie/theorie achter de TCG. Die filosofie/theorie wordt de 'Elementenleer' of 'Yin-Yangleer' genoemd en de meest relevante verhandelingen over deze leer vind je her en der verspreid en dus heel onopvallend, in het basiswerk van de TCG, de Huangdi Neijing (黃帝內經). Dit boek bestaat uit twee delen van 80 hoofdstukken, de Suwen (素問) en de Lingshu (靈樞), en wordt toegeschreven aan de mythische Gele Keizer Huangdi en zes van zijn even legendarische ministers.

 

Hoewel beide aspecten van de basisritmen (dus zowel de 2x8 als de 2x6) in mijn boek aan de orde komen, is mijn aandacht vooral gericht op de Elementenleer en dus op de 2x6. De belangrijkste gegevens van die leer zijn mijns inziens volledig bekend en worden hierna op een rijtje gezet. Daarbij heb ik wel getracht om die gegevens met de kennis van nu wat begrijpelijker te maken. Maar ondanks dat zal het op deze website niet duidelijk worden hoe de genoemde basisritmen van het heelal zijn ontstaan. (In mijn boek komt dat natuurlijk wel aan de orde.) Hier is het enkel en alleen mijn bedoeling dat de lezer uit die belangrijkste gegevens van de Elementenleer kan opmaken hoe consistent de basisritmen van het heelal daarin zijn doorgevoerd om vervolgens met de kennis van nu te kunnen beseffen, dat het in deze heel goed kan gaan om een oeroude Kwantumtheorie voor de kosmos. Hierna wordt namelijk duidelijk gemaakt, dat de accenten van de basisritmen van het heelal zich op kosmisch niveau manifesteren als de porties of kwanten van regelmatig terugkerende patronen.

NB.2 De oude gegevens van de Elementenleer, zoals hierna weergegeven, zijn voor een deel afkomstig van de Franse school voor acupunctuur (Kespi) en berusten op Vietnamese gegevens die m.i. vollediger zijn dan de Chinese.

 Ga verder naar: Yin en Yang

­