Om wetenschappelijk te kunnen waarnemen moet je zo goed als dat mogelijk is geabstraheerd zijn van hetgeen je waarneemt. Dat geldt niet alleen voor de westerse wetenschap maar ook voor de oosterse. Het lijkt er echter op dat je je niet volledig kunt abstraheren van hetgeen je waarneemt: De (klassieke) westerse wetenschappelijke waarnemer is met zijn schijnstilstand immers niet volledig geabstraheerd van hetgeen hij waarneemt. De vraag is dan ook: 'Kan het abstraheren bij oost anders of beter dan met de westerse projectiehypothese?' In dit hoofdstuk hoop ik een antwoord te kunnen geven op deze vraag.

 

Ga verder naar: 1.4.1. De Heilige Wijze en zijn Wu wei

­